Đệ Nhất đã dẫn đội đến trận semi-final của trận Cúp Carling lần thứ năm, thắng được bốn danh hiệu trước..

Sau khi nhìn thấy thí nghiệm của Messina trên chiến trường, một người tên ASio….giữa trưa; Huấn luyện viên của Rossi muốn mời ông tham gia một đội nghiệp dư và trở thành một cầu thủ, nhưng Messina từ chối vì lý do trực tiếp: mức lương mà ông có thể kiếm được như một cầu thủ hạ cấp của Liên Minh thực s ự bị hạn chế.Bên cạnh đó, Bavaria sẵn sàng trả một phí chuyển nhượng khổng lồ cho PEORI, which will vượt qua 80 triệu Euro đã được trả cho Lucas Hernandez hai năm trước.Philip: đúng vậy.