Google: Mendl làm tôi ấn tượng. Chelsea chuẩn bị rất kỹ lưỡng..

Nhưng có một cảm giác kỳ lạ là hắn đã thành công trong nhiều đội với phong cách này.Sau trận đấu với Marseille, chỉ thị rằng: “Nếu tôi nói Messina thắng quả bóng vàng, sẽ có vấn đề.Võ Lôi trở về s ẽ giúp Tây Ban Nha đánh trả.